Temiz Hasat Hakkında
S S Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi ; İz hareketinin 27 gönüllüsü tarafından, Anadolu’nun
yerel tohumu ile kadim toprağında temiz tarım yapan küçük kadın çiftçinin ürününü, büyük metropollerdeki tüketiciyle aracısız olarak buluşturmak, böylelikle ekonomik ve sosyal değişim
yaratmak amacıyla, 22 Aralık 2017 tarihinde kuruldu.

Herkesin temiz gıdaya ulaşabilmesi:Yerelde temiz ve leziz gıda üretimi yapan küçük çiftçiye satış kanalı alternatifi oluşturarak, nitelikli ve özgün üretime destek vermek ve başta Temiz Hasat gönüllüleri olmak üzere herkesin bu ürünlere ulaşmasını sağlamak.
Küçük çiftçinin tarımdan vazgeçmemesini teşvik etmek: Temiz tarım yapan aile ve küçük ölçekli kadın çiftçileri, topluluk destekli tarım modeli ile tohumdan tabağa devam eden zorlu süreçte yalnız bırakmamak ve adil ticaret koşullarına uyarak ekonomik bağımsızlıklarını sürdürülür kılıp, göç etmelerini engellemek.
Yerel ile güvenilir sosyal ağlar kurmak: Ticari 3. parti sertifikasyonlarına gerek duymadan, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve birçok meslek gruplarından gönüllülerle, üniversite laboratuvarlarını kullanarak, toprağı, ürünü, üretimi ve üreticiyi dostluk ve dayanışma ile denetleyen sosyal ağlar oluşturmak.
Kooperatifçiliğin arzulanan, takip ve tercih edilen bir fikir ve uygulama modeli olmasını benimsenmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak: İnsana ve üretime değer veren bu işletme şeklinin, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de yaygınlaşmasını, zamanın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini ve kazan-kazan bir üretim/tüketim ilişkisine dönüşmesini sağlamak.
Bütüncül ve geleneksel bilginin korunması ve yaygınlaşması: Makinanın değil, insanın önemli olduğu bir yaşam modelinde, doğa ve insan dostu, çağdaş akılla fonksiyonellik kazandırılmış, kadim yöntemlerle üretimi desteklemek ve tüketimi bilinçlendirmek.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.